Darn o newyddion am Noswyl Nadolig

Ar Ragfyr 24ain, paratôdd y cwmni afalau wedi'u pecynnu'n hyfryd a'u dosbarthu i bob gweithiwr, gan obeithio y gall pawb fod yn iach, yn ddiogel ac yn hapus yn y Flwyddyn Newydd. Gobeithiwn y bydd yr epidemig COVID-19 yn cael ei reoli cyn gynted â phosibl yn 2021 ac y gall pob un ohonom fwynhau'r awyr iach yn yr awyr agored. Gellir disgwyl y dyfodol, rydym yn dymuno gyda'n gilydd!

new1


Amser post: Rhag-29-2020